TPV Tautenburg TENNIS

Welkom bij de tennislessen voor TPV Tautenburg

Ben je lid?

Voor deze lessen is het lidmaatschap van TV Tautenburg verplicht. Ben je nog geen lid? Ga dan eerst naar www.tautenburg.nl voor informatie en aanmelden. Op de eerste lesdag controleren we of je lid bent. Zo niet, dan moet je binnen één week ingeschreven staan anders kan je niet meer deelnemen aan de lessen. De enige uitzondering op deze regel zijn de speciale “maak kennis met tennis” lessen.

Lesgroepen

Bij de junioren werken we bijna altijd in lesgroepen met 6 kinderen tot een maximum van 8. Jeugd vanaf 12 jaar kan ook in groepen van 4 trainen. De speciale lessen “maak kennis met tennis” zijn meestal met 8 kinderen. Privéles kan op afspraak. Neem contact met ons op als je dat wilt.

Bij de senioren trainen we vooral in groepen van 4 personen maar vanwege de populariteit voor de trainingen is het mogelijk dat u ingedeeld kan worden in een groep van 5 personen met een roulatiesysteem. Duoles (met z’n tweeën) en privéles zijn ook mogelijk.

Bij verandering van groepsgrootte worden de lestarieven of lestijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden.

Schrijf op tijd in!

Wij starten 5 weken voor aanvang van de lescyclus met indelen. Als je eerder les hebt gehad, krijg je een e-mail om snel en eenvoudig opnieuw in te schrijven. In die e-mail staat ook de uiterste inschrijfdatum. Daarna kan je je ook nog wel inschrijven, maar de kans dat we rekening kunnen houden met de gewenste lesdag en lestijd en partners wordt steeds kleiner.

Lesreglement

Bij inschrijven ga je akkoord met ons lesreglement en de privacyvoorwaarden.

Inschrijven

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag en het antwoord verschijnt. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op.

Hoe werkt het inschrijven?

Hierboven zie je de lestypes met de naam, aantal cursisten per groep, aantal lessen in deze cyclus en het lesgeld. Wil je meer weten over een lestype, klik dan op de regel. Er verschijnt dan meer detailinformatie zoals de startdatum en vakanties. Tevens krijg je de mogelijkheid om dan direct in te schrijven. Uiteraard kan je ook teruggaan naar het overzicht.

Wanneer zijn de lessen? Hoe lang duren ze?

De lessen voor senioren (18 jaar en ouder) zijn van maandag t/m donderdag tussen 17.00 en 22.00 uur, op woensdagochtend tussen 8.30 en 13.00 uur en op vrijdag tussen 12.00 en 20.00 uur. De lessen voor junioren zijn van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 18.00 uur. 

Een les duurt gewoonlijk 50 minuten.

Staat het lesgeld bij de mogelijkheden vast?

Het lesgeld is gebaseerd op een met de vereniging afgesproken tarief en geldt voor het aangegeven aantal lessen en cursisten.

Indien de groep niet vol zit kan, naar rato, het lesgeld worden verhoogd. Bij meer cursisten kan het, naar rato, worden verlaagd.

Wanneer moet ik betalen?

De lesgelden worden twee weken na aanvang van de lessen volledig geïncasseerd.

Waarom moet ik per incasso betalen?

Wij streven ernaar de lesgelden zo laag mogelijk te houden. Door het lesgeld te incasseren kost de financiële administratie ons minder tijd dan in geval van "gewone" facturen.

Als ik inschrijf, is de plaatsing in een lesgroep dan gegarandeerd?

Nee, aanmelding voor een lescyclus betekent niet automatische plaatsing. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk mensen in te delen. Daarbij houden we rekening met nieuwe aanmeldingen, door die met voorrang in te delen. Wanneer iemand niet kan worden geplaatst in een cyclus, komt deze op een reservelijst. In geval van uitvallers wordt hier als eerste gekeken. Meld je je te laat aan? Dan kom je standaard op de reservelijst!

Kom ik altijd bij de gewenste partners in de groep?

Wij doen hier altijd ons best voor, maar het is wel belangrijk dat alle gewenste partners zich ook inschrijven met dezelfde gewenste dag en tijd. In de praktijk komt het helaas voor dat veel partners zich niet inschrijven en dan lukt het niet.

Is mijn les altijd op de gewenste dag en tijd?

Natuurlijk doen wij ons best om iedereen op de gewenste dag en tijd in te delen, maar op de populaire tijden zoals 's avonds om 19.30 uur lukt dat uiteraard niet altijd.

Wanneer hoor ik of ik ben geplaatst voor een les?

Uiterlijk één week voor de start van de lessen krijg je per e-mail de indeling door. In deze e-mail staat de lesdag en -tijd, de trainer en de partners.
Als we je op de reservelijst hebben moeten zetten, dan krijg je daar ook één week voor aanvang van de cyclus per e-mail bericht van.

Moet ik mij afmelden bij verhindering?

Ja. Het makkelijkste gaat dat via onze APP. De trainer krijgt dan automatisch bericht. Weet je het al ruim van te voren, dan kan je het natuurlijk ook altijd tegen de trainer zeggen.

Adres TV Tautenburg

Website

Adres

Trainers

  • Julian Verwegen 06-42070274 

Route